Sentral na opisina

Front entrance sa central office

Mga Pampublikong Paaralan ng Waterville
Sentral na opisina
25 Messalonskee Avenue
Waterville, Maine 04901-5437

Tel: 207-873-4281
Fax: 207-872-5531

Peter Hallen - Superintendente

Jennifer Allen - Assistant Superintendente

Paula Pooler - Direktor ng Pananalapi

Melissa Grant - Espesyalista sa Accounts Payable/Receivable 

Kim Vicnaire - Payroll Specialist/Human Resources Specialist

Melanie Drew - Payroll Specialist/Human Resources Specialist

Michelle Reny - Data Specialist

Nancy Atkins - Administrative Assistant

John Hersey - Direktor ng Serbisyo ng Pagkain

Brenda Gosline - Kalihim ng Serbisyo ng Pagkain

Will Backman - Direktor ng Teknolohiya

Mike Crommett - Direktor ng Mga Pasilidad/Pagpapapanatili

Ashley Pooler - Direktor ng Transportasyon

Mikki Studley - Kalihim ng Mga Pasilidad/Transportasyon