Mga trabaho

WATERVILLE PUBLIC SCHOOLS AY WALANG DISKRIMINASYON SA PAGPAPATAKBO NG MGA PATAKARAN NITO SA EDUKASYONAL AT EMPLOYMENT AT PAGARANGALAN ANG LAHAT NG ANGKOP NA BATAS NA KAUGNAY SA DISKRIMINASYON.

Volunteer:

Form ng Pagpaparehistro ng Volunteer ng Waterville Public Schools

Kapalit na Impormasyon ng Guro:

ReadySub - Pagsisimula para sa Mga Kapalit: https://vimeo.com/169168863

Kasalukuyang Pagbubukas ng Trabaho:

Mga Pagbubukas ng Trabaho sa Waterville Public Schools: https://www.servingschools.com/employerjobs/q4zv/waterville-public-schools

I-download ang mga Job Application dito.

Maaaring tingnan ang mga Job Descriptions dito.

Mga Aplikasyon sa Trabaho

Trabaho Mga paglalarawan