Pagkalihim ng datos

Gusto ng mga magulang at tagapag-alaga ng mga katiyakan na ang personal na impormasyon at data tungkol sa kanilang mga anak ay ligtas at pinoprotektahan ng aming sistema ng paaralan. Ang mga tanong na ito ay tumataas habang ginagamit namin ang Internet, mga mobile app, cloud computing, online na pag-aaral at mga bagong teknolohiya upang maghatid ng mga bagong serbisyo sa edukasyon. Sa aming mga paaralan, sinisikap naming maging malinaw tungkol sa kung anong data ang kinokolekta namin, kung paano sinusuportahan ng data ang edukasyon ng iyong anak at ang mga pananggalang na nakalagay upang maprotektahan ang data na iyon. Ang pagprotekta sa personal na impormasyon sa mga ligtas at responsableng paraan ay nasa puso ng aming mga pagsisikap na magbigay ng mas mayaman at mas dynamic na karanasan sa pag-aaral para sa lahat ng mga mag-aaral.

Anong Data ang Kinokolekta Namin at Bakit?

Operasyon ng Paaralan

Kinokolekta namin ang data tulad ng mga address at numero ng telepono, kasarian at edad, pati na rin ang impormasyon upang matiyak ang kaligtasan ng mag-aaral at tumpak na pag-uulat upang makatulong na patakbuhin ang aming mga operasyon sa paaralan nang mahusay.

Pagsukat sa Pag-unlad at Paglahok ng ating mga Mag-aaral

Kinokolekta namin ang data tulad ng pagdalo, mga marka at pakikilahok sa mga aktibidad na extra-curricular na inisponsor ng paaralan upang magtagumpay ang mga mag-aaral.

Pagpapabuti ng Programa sa Edukasyon

Kinokolekta namin ang mga resulta mula sa lokal, estado at pambansang mga pagtatasa upang magbigay ng mga guro, administrator at magulang ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagganap ng mag-aaral, programa at paaralan at pagbutihin ang mga programang pang-edukasyon na aming inaalok.

Pagsisikap na Matugunan ang mga Pangangailangan ng mga Mag-aaral

Kinokolekta namin ang mga survey at iba pang feedback upang mapabuti ang pagtuturo at pag-aaral at matugunan ang iba pang mga isyu na mahalaga sa mga mag-aaral at kanilang mga pamilya.

Paano Sinusuportahan ng Data ng Edukasyon ang Tagumpay ng Mag-aaral at Pagpapabuti ng Paaralan?

Paano Pinoprotektahan ang Data ng Edukasyon?

Sinusunod namin ang mga batas sa pagkapribado sa edukasyon ng pederal at estado at sumusunod kami sa mga patakaran sa privacy at seguridad. 

Halimbawa, ang Family Education Rights & Privacy Act (FERPA) ay nagbibigay sa mga magulang ng mga karapatan na may kaugnayan sa mga rekord ng edukasyon ng kanilang mga anak at impormasyong nagbibigay ng personal na pagkakakilanlan. Ang karagdagang impormasyon ay makukuha mula sa US Department of Education sa http://studentprivacy.ed.gov/ .

Kapag gumagamit kami ng online na service provider para magproseso o mag-imbak ng data, dapat din silang sumunod sa ilang partikular na batas ng pederal at estado at privacy. Inaasahan din namin na gagamitin nila ang mga kasalukuyang protocol at teknolohiya ng seguridad.

Sa ilalim ng FERPA, hindi magagamit ng aming mga vendor ang mga rekord ng edukasyon na ibinibigay namin sa anumang paraan na hindi awtorisado ng distrito ng paaralan. Hindi nila maaaring ibenta ang data na ito o payagan ang iba na i-access ito maliban kung pinahihintulutan namin alinsunod sa mga batas sa privacy ng edukasyon ng pederal at estado.

Bukod pa rito, pinipigilan ng pederal na Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ang mga website at app na nakadirekta sa bata sa pagkolekta ng ilang personal na impormasyon mula sa sinumang wala pang 13 taong gulang nang walang pahintulot ng magulang. Ang aming sistema ng paaralan ay maaaring pumayag sa ngalan ng mga magulang sa konteksto ng edukasyon kapag ang impormasyon ng mag-aaral ay nakolekta para sa eksklusibong paggamit at benepisyo ng paaralan at para sa walang ibang komersyal na layunin.