Pakikipag-ugnayan sa Pamilya at Pag-alis

Ang Family Engagement Coordinator ay nagsisilbing tagapag-ugnay sa pagitan ng mga administrador, kawani, pamilya, at mag-aaral na nakabase sa paaralan ng distrito. Ang Family Engagement Coordinator ay nakikipagtulungan sa mga pamilya, mga guro, mga magulang, mga negosyo at mga kasosyo sa komunidad upang itaguyod ang isang pampamilyang klima ng paaralan at tumutugon sa kulturang kapaligiran para sa pag-aaral.

Sa pangunahing pagtuon sa tagumpay ng mag-aaral sa pamamagitan ng regular na pagdalo at paglahok ng pamilya, ang posisyon ay nagsisilbi sa:

PAGSASABUHAY SA ANTAS NG PAARALAN

Ang paaralan ay isang mahalagang elemento ng isang komprehensibong diskarte sa pagbabawas ng mga talamak na pagliban. Patuloy na natuklasan ng pananaliksik na ang pakikipag-ugnayan ng pamilya ay may direkta, positibong epekto sa tagumpay ng kabataan at isa sa mga pinakatumpak na hula sa tagumpay ng isang mag-aaral sa paaralan. 

Truancy vs Chronic Absence

Deb Strout, WPS

Family Engagement Coordinator

GJMS Office-Based

207-873-0695 ext 4271