Multilingual Learners

Mga Guro ng ESOL ng Distrito

Cindy McNeil - GJM at ASH- 873- 0695

Cathy Lovendahl- 873-2144

Nancy Mitchell- WJH at WSH- 873-2751

Mga Serbisyo sa Pag-interpret

Kung kailangan ang mga serbisyo ng interpreting, maa-access ang LanguageLine . Ang LanguageLine ay itinatag noong 1982. Ngayon sila ang pinakamalaking provider ng over-the-phone na interpretasyon na available on demand.

Pakikipag-usap sa mga Mag-aaral at Pamilya

Talking Points

Binibigyang-daan ka ng Talking Points na mag-type sa English at makipag-usap sa home language ng estudyante. Gumagamit ito ng mga numero ng telepono o email ng magulang. Ang mga magulang ay maaaring tumugon sa kanilang sariling wika at ito ay isasalin sa Ingles.

Google Translate

Ang Google Translate ay mabuti para sa on the spot na pagsasalin ng teksto o pananalita.