WPS Board of Education

Mga Miyembro ng Lupon ng Edukasyon ng WPS

Patricia Helm

Unang Purok

Mary Pletcher

Ikalawang Purok

Erin McDermott

Ikatlong Purok

Spencer Krigbaum 

Purok Lima

Pamela Trinward

Purok Siyete

Mga minuto at agenda ng pulong ng Waterville School Board

( Maaari mong tingnan ang live stream ng School Board Meetings sa http://live.watervillek12.org .)