Mga Mapagkukunan ng Distance Learning Para sa mga Mag-aaral at Pamilya

Mga Karaniwang Pag-aayos para sa Mga Isyu sa Home Networking

  • Subukan ang bilis ng iyong internet sa bahay sa https://fast.com/ . Inirerekomenda namin ang hindi bababa sa 3Mb/s para sa maaasahang video.

  • Kung nakakonekta ka nang wireless, subukang ilapit ang iyong laptop sa iyong wireless access point o router.

  • Subukang ikonekta ang iyong computer nang direkta sa iyong router sa pamamagitan ng wired Ethernet cable, sa halip na umasa sa WiFi sa iyong bahay (maaaring mangailangan ng adapter ang mga bagong laptop).

  • Limitahan ang mga hindi mahahalagang aktibidad (gaya ng Netflix streaming o gaming) ng mga miyembro ng pamilya sa iyong home network habang nagtatrabaho ka. Isaalang-alang ang pag-iskedyul ng oras sa internet para sa mga miyembro ng pamilya na gumagamit ng bandwidth para sa mga hindi mahahalagang aktibidad.

  • Kung hindi mapagkakatiwalaan ang iyong Internet, i-reboot ang iyong router at wireless access point ayon sa mga tagubilin mula sa iyong Internet Service Provider (ISP).
    Tandaan : Maaaring tumagal ng hanggang 10 minuto bago ganap na mag-reboot ang iyong internet router.


Tulong kung kailangan mo ng Internet sa bahay