Pagsasanay sa Google Workspace

Google Apps for Beginners - Isang serye ng mga aralin na pinaghiwa-hiwalay sa mga tipak na kasing laki ng kagat

https://applieddigitalskills.withgoogle.com/c/en/workspace