Komite sa Kaligtasan ng WPS

PAGE UNDER CONSTRUCTION - Mangyaring patawarin ang anumang mga link na kasalukuyang hindi magagamit.

Ang layunin ng Waterville Public Schools Safety Committee ay pagsama-samahin ang mga empleyado ng distrito sa isang maagap, kooperatiba na pagsisikap upang itaguyod ang kaligtasan at kalusugan sa lugar ng trabaho. Ang komite ay nakatuon sa pagbuo ng isang kultura ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsasanay, pagsusuri at pagpapaunlad ng patakaran, at malinaw na mga sistema ng komunikasyon.

Mga layunin

Sabihin sa WPS ang tungkol sa iyong mga alalahaning nauugnay sa kaligtasan gamit ang anonymous na form na ito: