Teknolohiya

Mahusay at epektibong paaralan | Pagpapahusay ng pagtuturo at pagkatuto | Paghahanda sa mga mag-aaral para sa kinabukasan

Teknikal na Suporta para sa Mga Pamilya

Kung kailangan mo ng tulong sa mga device o account ng paaralan, mangyaring punan itong At Home Tech Support Request form .

Mag-click Dito para sa Infinite Campus Parent Portal Guide

Teknikal na Suporta sa Paaralan

Mangyaring mag-email sa "tech team" mula sa iyong School Gmail account at awtomatikong gagawa ng ticket para sa iyo sa aming support request system.

Maaari mo rin kaming tawagan sa pamamagitan ng pagtawag sa extension na 4726. Ang extension na ito ay nagri-ring ng maraming telepono nang sabay-sabay upang hindi mo na kailangang subukang subaybayan kami.

Ang aming koponan

Bryan Anderson

Senior Client Deployment Admin 

Jarred Bailey

Jarred Bailey

Espesyalista sa Suporta sa Desktop 

Pam Cyrway

Tagapamahala ng Data 

Josh Farnola

Josh Farnola

Senior System Admin 

Dylan Veilleux

Computer Technician 

Will Backman

Direktor ng Teknolohiya

Ilang Kasaysayan